Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cajoler
cajoler
[kə'dʒoulə(r)]
Cách viết khác:
cajolement
[kə'dʒoulmənt]
danh từ
kẻ tán tỉnh, kẻ phỉnh phờ


/kə'dʤoulə/ (cajolement) /kə'dʤoulmənt/

danh từ
kẻ tán tỉnh, kẻ phỉnh phờ

Related search result for "cajoler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.