Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cai quảnverb
To manage
không nên để cho trẻ không có người cai quản one should not leave children without management

[cai quản]
to administer; to manage
Không nên để cho trẻ không có người cai quản
One should not leave children without managementGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.