Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caddie


/'kædi/ (caddy)

/'kædi/

danh từ

người phục dịch những người đánh gôn; đứa bé vác gậy và nhặt bóng (cho người chơi gôn)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "caddie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.