Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cacophonous
cacophonous
[kæ'kɔfənəs]
tính từ
nghe chối tai
không hoà hợp, không ăn khớp


/kæ'kɔfənəs/

tính từ
nghe chối tai
không hoà hợp, không ăn khớp

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.