Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cải chínhverb
To give the lie to, to reject as unfounded, to correct
cải chính tin đồn nhảm to reject a false rumour as unfounded

[cải chính]
động từ
To give the lie to, to reject as unfounded, to correct, to deny, to rectify, to refute
cải chính tin đồn nhảm
to reject a false rumour as unfounded
sự thật đã cải chính những luận điệu vu khống của địch
facts gave the lie to the enemy's slanderous chargesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.