Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cám dỗverb
To seduce

[cám dỗ]
to seduce; to tempt
Tiền tài địa vị không cám dỗ nổi người cách mạng chân chính
Money and position cannot seduce a genuine revolutionary
temptation; lureGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.