Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
by-name
by-name
['bai'neim]
danh từ
tên lóng, tên tục


/'baineim/

danh từ
tên lóng, tên tục, tên hèm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.