Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
buster
buster
['bʌstə]
danh từ
(từ lóng) bom phá; đạn phá
dam buster
bom phá đập
tank buster
bom phá tăng
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái khác thường, cái kỳ lạ
bữa tiệc linh đình; bữa chén no say


/'bʌstə/

danh từ
(từ lóng) ((thường) trong từ ghép) bom phá; đạn phá
dam buster bom phá đập
tank buster bom phá tăng

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái khác thường, cái kỳ lạ
bữa tiệc linh đình; bữa chén no say

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "buster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.