Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bungalow

bungalow
['bʌηgəlou]
danh từ
nhà gỗ một tầng; boongalô


/'bʌɳgəlou/

danh từ
nhà gỗ một tầng; boongalô

Related search result for "bungalow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.