Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
buncombe
buncombe
['bʌηkəm]
Cách viết khác:
bunkum
['bʌηkəm]
như bunkum


/'bʌɳkəm/ (buncombe) /'bʌɳkəm/

danh từ
lời nói ba hoa, lời nói huyên thuyên; lời nói dóc; chuyện rỗng tuếch, chuyện vớ vẩn
to talk bunkum tán dóc, nói chuyện vớ vẩn; nói tầm bậy

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.