Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bulwark
bulwark
['bulwək]
danh từ
bức tường thành
đê chắn sóng
(hàng hải) thành tàu (xung quanh sàn tàu)
lực lượng bảo vệ; người bảo vệ; nguyên tắc bảo vệ
the bulwark of the State
lực lượng bảo vệ nhà nước


/'bulwək/

danh từ
bức tường thành
đê chắn sóng
(hàng hải) thành tàu (xung quanh sàn tàu)
lực lượng bảo vệ; người bảo vệ; nguyên tắc bảo vệ
the bulwark of the State lực lượng bảo vệ nhà nước

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.