Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
building-society
building-society
['bildiηsə'saiəti]
danh từ
hội chơi hụi để làm nhà


/'bildiɳsə'saiəti/

danh từ
hội chơi họ để làm nhà

Related search result for "building-society"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.