Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
buckstick
buckstick
['bʌkstik]
danh từ
(từ lóng) người hay khoe khoang khoác lác


/'bʌkstik/

danh từ
(từ lóng) người hay khoe khoang khoác lác

Related search result for "buckstick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.