Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bubble-and-squeak
bubble-and-squeak
['bʌblənd'skwi:k]
danh từ
món thịt nguội rán kèm rau thái nhỏ


/'bʌblən'skwi:k/

danh từ
món thịt nguội rán kèm rau thái nhỏ

Related search result for "bubble-and-squeak"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.