Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
buồm lái


[buồm lái]
(hàng hải) Mizen-sail.(hàng hải) Mizen-sail


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.