Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
buông xuôi


[buông xuôi]
To let (something) run its course
vì chán nản, nên buông xuôi
out of weariness, he let things run their course
drop, lower
hai tay buông xuôi
die, pass away, drop offTo let (something) run its course
vì chán nản, nên buông xuôi out of weariness, he let things run their course
hai tay buông xuôi to drop off, to die


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.