Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brutish
brutish
['bru:ti∫]
tính từ
có tính chất thú vật, vũ phu
hung ác, tàn bạo
ngu đần, đần độn


/'bru:tiʃ/

tính từ
có tính chất thú vật, vũ phu
hung ác, tàn bạo
ngu đần, đần độn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brutish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.