Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brut
brut
[bru:t]
tính từ
nguyên, không pha ngọt (rượu)


/bru:t/

tính từ
nguyên, không pha ngọt (rượu)

Related search result for "brut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.