Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bruin
bruin
['bru:in]
danh từ
chú gấu (nhân cách hoá)


/'bru:in/

danh từ
chú gấu (nhân cách hoá)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bruin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.