Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
broom/bru:m/

danh từ

(thực vật học) cây đậu chổi

cái chổi

!new broom

thủ trưởng mới (hăm hở muốn quét sạch ngay những thói lạm dụng của cơ quan)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "broom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.