Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brise-bise




brise-bise
['bri:z'bi:z]
danh từ
màn che cửa sổ (che nửa dưới)


/'bri:z'bi:z/

danh từ
màn che cửa sổ (che nửa dưới)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.