Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
breast-pin
breast-pin
['brestpin]
danh từ
kim gài ca vát


/'brestpin/

danh từ
kim gài ca vát

Related search result for "breast-pin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.