Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bran

bran
[bræn]
danh từ
cám


/bræn/

danh từ
cám

Related search result for "bran"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.