Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brainy
brainy
['breini]
tính từ
thông minh; khôn khéo
his children are all very brainy
các con ông ấy đều rất thông minh


/'breini/

tính từ
thông minh; có đầu óc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brainy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.