Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brain-tunic
brain-tunic
['brein,tju:nik]
danh từ
vỏ não


/'brein'tju:nik/

danh từ
vỏ não

Related search result for "brain-tunic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.