Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brain sauce
brain+sauce
['brein'sɔ:s]
danh từ
(đùa cợt) trí thông minh


/'brein,sɔ:s/

danh từ
(đùa cợt) trí thông minh

Related search result for "brain sauce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.