Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
box-wallah
box-wallah
['bɔks'wɔlə]
danh từ
(Anh-Ấn) (thông tục) người bán hàng rong


/'bɔks'wɔlə/

danh từ
(Anh-Ân) (thông tục) người bán hàng rong
(từ lóng), ghuộm (từ lóng) (từ lóng) (từ lóng) (từ lóng) ứ['bɔksə]

danh từ
võ sĩ quyền Anh
(the Boxers) nghĩa hoà đoàn (Trung quốc, 1900 1901)
(động vật học) chó bôcxơ (một loại chó khoẻ, lông mượt)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.