Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
booster
booster
['bu:stə]
danh từ
người nâng đỡ, người ủng hộ
(điện học) máy tăng thế(Tech) máy tăng áp; bộ hỗ trợ; bộ tiền khuếch đại ăngten


máy tăng điện thế

/'bu:stə/

danh từ
người nâng đỡ, người ủng hộ
(điện học) máy tăng thế

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "booster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.