Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bonze
bonze
[bɔnz]
danh từ
(Phật giáo) thầy tu (đặc biệt là ở Trung Hoa, Nhật Bản hoặc những nước lân cận)


/bɔnz/

danh từ
nhà sư

Related search result for "bonze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.