Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bonnily
phó từ
tốt đẹp, hấp dẫnbonnily
['bɔnili]
phó từ
tốt đẹp, hấp dẫn
the old woman tells fairy tales bonnily
bà lão kể chuyện cổ tích nghe thật hấp dẫnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.