Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bon voyage
bon+voyage
[bɔnvwa'jaʒ]
thán từ
(từ Pháp) chúc thượng lộ bình anGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.