Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boilling hot


/'bɔiliɳhɔt/

tính từ
(thông tục) nóng như thiêu như đốt
    a boilling_hot day một ngày nóng như thiêu như đốt

Related search result for "boilling hot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.