Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
body politic
body+politic
['bɔdi,pɔlitik]
danh từ
đoàn thể chính trị, phe nhóm chính rị


/'bɔdi'pɔlitik/

danh từ
nhà nước

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "body politic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.