Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bobby-soxer
bobby-soxer
['bɔbi,sɔksə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) con gái mới lớn lên (tuổi 13, 14)


/'bɔbi,sɔksə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) con gái mới lớn lên (tuổi 13, 14)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.