Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boaster
boaster
['boustə]
danh từ
người hay khoe khoang, người hay khoác lác


/'boustə/

danh từ
người hay khoe khoang, người hay khoác lác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "boaster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.