Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blowing-up
blowing-up
['blouiηʌp]
danh từ
sự nổ, sự phá bằng mìn
(từ lóng) sự rầy la, sự chửi mắng


/'blouiɳʌp/

danh từ
sự nổ, sự phá bằng mìn
(từ lóng) sự rầy la, sự chửi mắng

Related search result for "blowing-up"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.