Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blow off/let off steam
blow+off/let+off+steam
thành ngữ steam
blow off/let off steam
(thông tục) xả hơiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.