Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blockhouse
blockhouse
['blɔkhaus]
danh từ
(quân sự) lô cốt


/'blɔkhaus/

danh từ
(quân sự) lô cốt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.