Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blind-alley
blind-alley
['blaind'æli]
tính từ
không có lối ra, không có tiền đồ
blind-alley occupation
nghề nghiệp không có tiền đồ


/'blaind'æli/

tính từ
không có lối ra, không có tiền đồ
blind-alley occupatión nghề nghiệp không có tiền đồ

Related search result for "blind-alley"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.