Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blind alley
blind+alley
['blaind'æli]
danh từ
ngõ cụt


/'blaind'æli/

danh từ
ngõ cụt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blind alley"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.