Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bleep
bleep
[bli:p]
danh từ
tiếng bíp bíp (từ thiết bị điện tử phát ra)
nội động từ
phát ra tiếng bíp bíp
ngoại động từ
gọi bằng cách bấm bíp bíp


/bli:p/

danh từ
tiếng bíp bíp (từ vệ tinh Liên xô đầu tiên phát ra)

nội động từ
phát ra tiếng bíp bíp (vệ tinh)

Related search result for "bleep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.