Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bleaching agent


    Chuyên ngành kinh tế
tác nhân tẩy trắng
    Chuyên ngành kỹ thuật
chất tẩy
khử màu
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
chất tẩy trắng
    Lĩnh vực: thực phẩm
tác nhân tẩy màu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.