Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blatant
blatant
['bleitənt]
tính từ
hay kêu la, hay la lối, hay làm om xòm
rành rành, hiển nhiên
a blatant lie
lời nói dối rành rành


/'bləitənt/

tính từ
hay kêu la, hay la lối, hay làm om xòm
rành rành, hiển nhiên
a blatant lie lời nói dối rành rành

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.