Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biting
biting
['baitiη]
tính từ
làm cho đau đớn, làm buốt, làm nhức nhối; chua cay, đay nghiến
a biting wind
gió buốt
biting words
những lời nói làm cho người ta đau đớn, những lời đay nghiến, những lời chua cay


/'baitiɳ/

tính từ
làm cho đau đớn, làm buốt, làm nhức nhối; chua cay, đay nghiến
a biting wind gió buốt
biting words những lời nói làm cho người ta đau đớn, những lời đay nghiến, những lời chua cay

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "biting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.