Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
big/tall/great/large oaks from little acorns grow
big/tall/great/large+oaks+from+little+acorns+grow
thành ngữ oak
big/tall/great/large oaks from little acorns grow
vấn đề lớn có thể xảy ra từ nguyên do nhỏ hay đơn giản nhất; cái sảy nảy cái ungGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.