Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
biệt tíchadj
Gone without leaving a single trace

[biệt tích]
tính từ
Gone without leaving a single traceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.