Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
biện phápnoun
Measure, means, method
biện pháp hành chính administrative measures
biện pháp kỹ thuật technical means
dùng biện pháp mềm dẻo to use flexible methods

[biện pháp]
measure; method
Biện pháp hành chính / an ninh
Administrative/security measures
Dùng biện pháp mềm dẻo / cưỡng chế
To use flexible/coercive methods
Có biện pháp thích đáng / cứng rắn / nghiêm khắc toàn diện
To take appropriate/strong/strict/comprehensive measuresGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.