Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
biếu xén


[biếu xén]
to give, to present, make gifts
tìm cách biếu xén bọn quan thầy
to try to make presents and gifts to one's protectors, to try to curry one's protectors' favour with presentsTo give, to present
tìm cách biếu xén bọn quan thầy to try to make presents and gifts to one's protectors, to try to curry one's protectors' favour with presents


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.