Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
biến báo


[biến báo]
(từ cũ nghĩa cũ) retort
resourceful
anh ấy là người rất biến báo
he is very resourceful(cũ) Retort


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.