Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bestir
bestir
[bi'stə:]
ngoại động từ
khuấy động
to bestir oneself
cựa quậy, vùng vẫy
hoạt động lên


/bi'stə:/

ngoại động từ
khuấy động !to bestir oneself
cựa quây, vùng vẫy
hoạt động lên

Related search result for "bestir"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.